Background


Publicaties:

  • co-auteur van verschillende rijksnota's (structuurschema's Verkeer en Vervoer, Zeehavens, Buisleidingen, Luchtvaarttereinen; Nota Waterhuishouding en Meerjarenplan Verkeer en Vervoer). 
  • Co-auteur van de evaluatienota De autoloze zondag (SCP 1976). 
  • Publicaties over Milieubelastingkartering en zonering. 
  • Zonering in en rond het haven en industriegebied OL Rijnmond 1984 
  • Zicht op zonering OL Rijnmond 1983 
  • De ruimtelijke aspecten van het havengebied van Rijnmond 1981 
  • Co-auteur van verschillende regionaal ruimtelijke studies. 
  • Auteur van bouwscenario's voor de Rotterdamse en Haagse regio 90/92 
  • New frontiers for government; on the privatization of the public domain; NSOB Oxford 1996 
  • De kerngemeente; over de grenzen van besturen per contract; Berkenbosch, en anderen; NSOB Den Haag

Jan Berkenbosch is civiel planoloog en bestuurskundige. Hij heeft een mastersopleiding gevolgd in public administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. 

Hij heeft een lange staat van dienst bij de overheid in verschillende functies. Via het Sociaal Cultureel Planbureau en de Rijksplanologische Dienst heeft hij een managementfunctie vervuld bij het Openbaar Lichaam Rijnmond. Zijn innovatieve aanpak rond het thema van "groei van economie en verbeteren van het milieu", mondde in 1985 uit in een senior fellowship aan de Johns Hopkins University te Baltimore. Naast het geven van gastcolleges heeft hij daar onderzoek gedaan naar 'public private partnership'. 

Vervolgens was hij actief bij de provincie Zuid-Holland bij het verbeteren van de implementatie van beleid, onder andere door de introductie van project-, proces- en programmamanagement. Als programmamanager voor de Rotterdamse regio was hij verantwoordelijk voor de strategische en  bestuurlijke versterking van inter-organisatorische samenwerking. 

Jan is vijf jaar algemeen directeur van een waterschap geweest. In deze functie heeft hij een reorganisatie geleid en de organisatie op het vlak van bedrijfsprocessen volledig vernieuwd. 

In de rol van procesmanager is zijn expertise belangrijk geweest voor de grootschalige reorganisatie en fusie van waterschappen in Zuid-Holland Zuid. 

Specifieke competenties heeft hij als adviseur van het management en bestuur van publieke organisaties. Hij adviseert op inter- en intra-organisatorische samenwerking. En is als interim-manager betrokken bij reorganisaties en structuurveranderingen. Speciale aandacht gaat uit naar organisaties op het grensvlak van het publieke en private domein. 

Zijn motto bij organisatieverbeteringen is: het zijn de mensen die een organisatie maken en niet zozeer de regels, routines en procedures. Die zijn wel belangrijk voor het kwalitatief verbeteren van een organisatie, maar alleen als medewerkers ze ook echt begrijpen en er mee handelen. 

Goed observeren, dan analyseren, vervolgens een keuze maken voor actie en dan realiseren.    Dit zijn de stappen voor een goed resultaat. info@devinc.nl              © Oyes-productions 2015