0pdrachten  

opdrachten en opdrachtgevers

Devinc heeft ervaring met opdrachten uitgevoerd voor publieke en semi- publieke organisaties: 

 • gemeenten
 • provincies
 • rijk
 • waterschappen
 • agentschappen en ZBO’s

De opdrachten betreffen:

 • projectwerk:     
 • quick scans voor proces verbetering, competentieontwikkeling  en outcome vergroting
 • organisatiewerk:    
 • verbeter- en verander trajecten, interimmanagement, ontwikkeling        
 • integrale sturing, strategieontwikkeling en governance

Coaching en training zijn ondersteunend om mens en structuur met elkaar te verbinden

Recente activiteiten: 

 • Verbetering sturing complexe uitvoeringsprojecten
 • Getting Projects Done; advisering rond de introductie van een nieuwe web based tool voor planning, communicatie en organisatie ontwikkeling
 • Kwartiermaker / directie  van een waterketenbedrijf
 • Opzetten van een belastingkantoor voor waterschappen
 • Ruimte voor de rivier / verbetering projectmanagement
info@devinc.nl              © Oyes-productions 2015